De elektrische machine, een "evergreen" in de elektrotechniek

H.C.J. Jong, de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 1962
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de afdeling der elektrotechniek aan de Technische Hogeschool Eindhoven op vrijdag 23 februari 1962.

Citeer dit