De "Donders" een elektronisch meetsysteem voor menselijke reacties

J.F. Schouten, J. Domburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)372-382
  TijdschriftPhilips Technisch Tijdschrift
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift11/12
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit