De diepere achtergronden van het klimaatprobleem

M.J. Verkerk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

Het klimaatprobleem staat echt op de agenda. Je kunt geen krant opslaan of je vindt er berichten over alternatieve brandstoffen, CO2-neutrale gebouwen, duurzame producten, subsidies en wettelijke maatregelen. De suggestie wordt gewekt dat het klimaatprobleem een technisch probleem is dat binnen de huidige economische orde en in de weg van de representatieve democratie opgelost kan worden. Maar is deze suggestie juist? Kan het klimaatprobleem wel met technische middelen opgelost worden? Kent de vrije markt voldoende mechanismen om tot een duurzame samenleving te komen? Is er voldoende politieke moed om de nodige maatregelen te treffen?
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Dagblad
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit