De computer de wet gesteld

B.P.F. Jacobs

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redePopulair

Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieNijmegen
UitgeverijKatholieke Universiteit Nijmegen
Aantal pagina's32
ISBN van geprinte versie9090169172
StatusGepubliceerd - 16 mei 2003
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van bet ambt van hoogleraar aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica met als leeropdracht Beveiliging en correctheid van programmatuur op vrijdag 16 mei 2003.

Citeer dit