De "Community" voor mentale kracht: Toekomstscenario’s voor de transformatie van GGzE instelling landgoed De Grote Beek tot een voorbeeldproject op het gebied van duurzaamheid en cliëntgerichte helende omgeving.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-20
Aantal pagina's3
TijdschriftArchitectuur Lokaal
Volume95
StatusGepubliceerd - apr. 2020

Citeer dit