De-cay or re-vamp? : the irresistible wastelands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-39
Aantal pagina's4
TijdschriftCHEPOS
Nummer van het tijdschrift012
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit