De brugfunctie van ingenieurs : standaardbeeLd van technici als bètawetenschappers onjuist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Het standaardbeeld van ingenleurs als bètawetenschappers slaat de plank half mis, omdat ingenieurs bij uitstek een brugfunctie vervullen tussen het beta- en alfa gammadomein. Prof.dr.ir. A.W.M. Meijers stelt daarom in zijn oratie Wat maakt een ingenieur?, die hij op 6 maart in Delft uitsprak, dat het onjuist is de technische wetenschappen als toegepaste wetenschappen in te delen in het bètadomein. Dit essay is een verkorte versie van de oratie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)38-41
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Ingenieur
Volume110
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit