De bloedzuigende insekten (vlooien, wantsen en luisvliegen) van de Meervleermuis in Nederland

H.A. Rooij, van, A.M. Voute, J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De wants Cimex pipistrelli, de vlo Ischnopsyllus intermedius en de luisvliegen Nycteribia kolenati en Basilia na na zijn de bloedzuigende insekten waarvan de meervleermuis binnen onze landsgrenzen te lijden heeft. In de zomer staan in de kraamkamers in Friesland hordes wantsen klaar. 's Winters in de Limburgse groeven is het aantal bloedzuigende insekten veel kleiner. Hier hebben de meervleermuizen slechts enkele vlooien en luisvliegen te duchten. Ondertussen komen in Friesland de wantsen en vlooien hongerend de winter door (fig. 1).
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)119-121
Aantal pagina's3
TijdschriftNatura
Volume79
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit