De betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van competentiebeoordelingen op basis van een videodossier

M.E.J. Bakker, P.F. Sanders, D. Beijaard, E.C. Roelofs, N. Verloop

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'De betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van competentiebeoordelingen op basis van een videodossier'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.