De betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van competentiebeoordelingen op basis van een videodossier

M.E.J. Bakker, P.F. Sanders, D. Beijaard, E.C. Roelofs, N. Verloop

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een onderzoek dat beoogt te achterhalen of en op welke manier ontwerpprincipes een bijdrage leveren aan het waarborgen van de betrouwbaarheid en validiteit van competentiebeoordelingen. Nagegaan is in hoeverre ten aanzien van de coachcompetentie van docenten in het mbo op basis van een videodossier betrouwbaar wordt gescoord door beoordelaars en in hoeverre de beoordelingen van de 'coachperformance' van docenten in afzonderlijke videofragmenten generaliseerbaar zijn naar het beoogde universum van videofragmenten.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)240-260
  TijdschriftPedagogische Studiën
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit