De bedrijfskundige en maatschappelijke aspecten van marketing

H.W.C. Hart, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)142-151
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit