De bedrijfskundige dienstverlener, de eclecticus en de literair adviseur : over de non-relatie tussen wetenschap en advies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bedrijfswetenschappers laten adviseurs links liggen en het genoegen is wederzijds. Dat kenschetst ongeveer de verhouding zoals die tussen beide beroepsgroepen al tientallen jaren bestaat. Maar er lijkt iets te bewegen. Onlangs verspreidde het academische European Institute for Advanced Studies in Management een call for papers voor een Workshop on the Management Advice Industry die in november in Brussel gehouden wordt. In de toelichting lezen we het volgende: ‘Organizations of all kinds are increasingly turning to a range of different suppliers for advice. Their voracious appetite for advice shows no sign of slowing down. However, the importance of management advice givers extends beyond their source of employment since the advice they give has broad and significant impacts whether it be in terms of government policy, organiza tional strategy, the nature of organizational life, what we watch on tele vision or read in newspapers. Although the activities of management advice givers influence great many aspects of our lives, they are presently little understood.’ Wat zijn die activiteiten en waarom worden die door bedrijfswetenschap pers slechts een beetje begrepen? Dat zijn vragen die in dit verkennende artikel centraal staan.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)86-112
Aantal pagina's27
TijdschriftM&O
Volume54
Nummer van het tijdschrift5/6
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit