De ATHENE-reactor voor de Technische Hogeschool Eindhoven

M. Bogaardt, A. Brouwers, G. Hulst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

527 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)140-147
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen
Volume9
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit