De absolute diëlectrische constant van gassen

F. Maesen, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

179 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University of Amsterdam
Datum van toekenning1 feb. 1950
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1950
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit