DCA-Wall maakt integratie van domotica in bestaande woningen heel eenvoudig

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)21-23
  Aantal pagina's3
  TijdschriftFMT Gezondheidszorg
  Nummer van het tijdschrift09
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit