DC-bias for Optical OFDM in Visible Light Communications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'DC-bias for Optical OFDM in Visible Light Communications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen