Daylight: What makes the difference?

M. Knoop (Corresponding author), O. Stefani, B. Bueno, B. Matusiak, R. Hobday, A. Wirz-Justice, K. Martiny, T. Kantermann, M.P.J. Aarts, N. Zemmouri, S. Appelt, B. Norton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Daylight: What makes the difference?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen