Daylight sensing LED lighting system

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Daylight sensing LED lighting system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie