Day-to-day needs-based activity-travel dynamics and equilibria in multi-state supernetworks

Peng Liu, Feixiong Liao (Corresponding author), Qiong Tian (Corresponding author), Hai Jun Huang, Harry Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Day-to-day needs-based activity-travel dynamics and equilibria in multi-state supernetworks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen