Day-ahead residential load forecasting with artificial neural network using smart meter data

B. Asare-Bediako, W.L. Kling, P.F. Ribeiro

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Day-ahead residential load forecasting with artificial neural network using smart meter data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen