Database-ondersteuning voor Web-servers ten behoeve van applicatie-ontwikkeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-30
TijdschriftSoftware Release
Volume2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit