Database anomalous activities: Detection and quantification

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Database anomalous activities: Detection and quantification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen