Data surveillance and the law : from Cuban cigars to data retention

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit