Data rate limitations for observability of nonlinear systems

A.Y. Pogromskiy, A. Matveev

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data rate limitations for observability of nonlinear systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen