Data-rate constrained observers of nonlinear systems

Quentin Voortman (Corresponding author), Sasha Pogromskiy, A. Matveev, Henk Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data-rate constrained observers of nonlinear systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen