Data-intensieve technologieën: geef consent de tijd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

19 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onvrede over het functioneren van informed consent is niet nieuw. Echter, in de eeuw van big data, met aldoor toenemende mogelijkheden, is het bespreken van deze onvrede misschien wel belangrijker dan ooit. Het is tijd om kritisch te kijken naar de waarden die we met informed consent willen beschermen en na te denken over nieuwe manieren om deze bescherming betekenisvol te kunnen bereiken.
Vertaalde titel van de bijdrageData-intensive technologies: Give consent time
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-21
Aantal pagina's3
TijdschriftPodium voor Bio-ethiek
Volume26
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data-intensieve technologieën: geef consent de tijd'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit