Data, information, and knowledge in visualization

M. Chen, D.S. Ebert, H. Hagen, R.S. Laramee, R. Liere, van, K.-L Ma, W. Ribarsky, G. Scheuermann, D. Silver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

143 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

This article proposes to help advance visualization technology from the interactive visualization of today to the knowledge-assisted visualization of tomorrow by defining data, information and knowledge in the context of visualization.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-19
TijdschriftIEEE Computer Graphics and Applications
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Data, information, and knowledge in visualization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Chen, M., Ebert, D. S., Hagen, H., Laramee, R. S., Liere, van, R., Ma, K. -L., Ribarsky, W., Scheuermann, G., & Silver, D. (2009). Data, information, and knowledge in visualization. IEEE Computer Graphics and Applications, 29(1), 12-19. https://doi.org/10.1109/MCG.2009.6