Data-driven sparse discovery of hysteresis models for piezoelectric actuators

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data-driven sparse discovery of hysteresis models for piezoelectric actuators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science