Data-driven multivariable ILC: enhanced performance by eliminating L and Q filters

J.J. Bolder, S.J. Kleinendorst, T.A.E. Oomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data-driven multivariable ILC: enhanced performance by eliminating L and Q filters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen