Data-driven learning control for complex multivariable and linear parameter-varying systems

Robin de Rozario

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

690 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Oomen, Tom A.E., Promotor
  • Steinbuch, Maarten, Promotor
Datum van toekenning28 apr 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5021-0
StatusGepubliceerd - 28 apr 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit