Data-driven health monitoring and lifestyle interventions: towards management of hypertension and other lifestyle diseases through data-driven modelling of physiology and behaviour

Mustafa Ghassan Radha

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Aarts, Ronald M., Promotor
  • IJsselsteijn, Wijnand A., Promotor
  • Willemsen, Martijn C., Co-Promotor
Datum van toekenning18 feb 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4982-5
StatusGepubliceerd - 18 feb 2020

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit