Data-Driven control design by prediction error identification for a refrigeration system based on vapor compression

Daniel D. Huff (Corresponding author), Gustavo R. Gonçalves da Silva, Lucíola Campestrini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data-Driven control design by prediction error identification for a refrigeration system based on vapor compression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Chemical Engineering