Data applications for advanced distribution networks operation

P. Kadurek

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Kling, W.L., Promotor
  • Cobben, J.F.G. (Sjef), Promotor
Datum van toekenning28 aug 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3418-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit

Kadurek, P. (2013). Data applications for advanced distribution networks operation. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR756975