Data acquisition in capillary isotachophoresis

B.J. Wanders, A.A.G. Lemmens, F.M. Everaerts, M.M. Gladdines

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data acquisition in capillary isotachophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen