Das Voraussagen des dynamisches Verhaltens bei Kurvengetrieben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)389
TijdschriftMaschinenbautechnik
Volume15
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit