Damping and dispersion of linear longitudinal oscillations in a multi-component plasma. II

A.J.D. Lambert, F.W. Sluijter, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Damping and dispersion of linear longitudinal oscillations in a multi-component plasma. II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen