Damage and crack modeling in single-edge and double-edge notched concrete beams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

78 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Damage and crack modeling in single-edge and double-edge notched concrete beams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen