"Daisy, Daisy, Give me your answer do!" : Switching off a robot

C. Bartneck, M. Hoek, van der, O. Mubin, A. Al Mahmud

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  88 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '"Daisy, Daisy, Give me your answer do!" : Switching off a robot'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Psychology

  Computer Science