Daglichtberekeningen in het bouwfysisch ontwerpproces

L. Zonneveldt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  Dit artikel beschrijft de mogelijkheden en beperkingen van het uitvoeren van daglichtberekeningen met behulp van computerprogramma's. Dit geschiedt aan de hand van een beschrijving van de processen die een rol spelen bij het bepalen van de verlichtingssterke ten gevolge van daglicht in het interieur. Twee modellen, Superlite 2.0 en Radiance, worden als voorbeelden van daglichtmodellen besproken. Computer modellen voor daglichthoeveelheden zijn vooraisnog zeer moeilijk te gebruiken. Inzicht in modelleertechnieken en daglichtalgoritmes is vereist. Modellen als Superlite en Radiance kunnen echter, ieder in hun domein, veel relevante informatie voor het ontwerp geven. Daglicht is een dynamisch verschijnsel. Deze dynamiek is met de huidige software nog niet te reproduceren.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)22-25
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBouwfysica
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit