Cyto- and histocompatibility of multilayered DNA-coatings on titanium

J.J.J.P. Beucken, van den, X.F. Walboomers, M.R.J. Vos, N.A.J.M. Sommerdijk, R.J.M. Nolte, J.A. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyto- and histocompatibility of multilayered DNA-coatings on titanium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science