Cyclometalated phosphinine-iridium(III) complexes: synthesis, reactivity, and application as phosphorus-containing water-oxidation catalysts

L.E.E. Broeckx, A. Bucci, C. Zuccaccia, M. Lutz, A. Macchioni, C. Müller

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    31 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyclometalated phosphinine-iridium(III) complexes: synthesis, reactivity, and application as phosphorus-containing water-oxidation catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemistry