Cyclic-type polling models with preparation times

N. Perel, J.L. Dorsman, M. Vlasiou

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1 Citaat (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyclic-type polling models with preparation times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde