Cybernetic serendipity revisited : interaction, play & fun from the universe of electronic art to metaverse

A. Akdag, B.A.M. Schouten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cybernetic serendipity revisited : interaction, play & fun from the universe of electronic art to metaverse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine and Dentistry