Cyano-containing ionic liquids for the extraction of aromatic hydrocarbons from an aromatic/aliphatic mixture

G.W. Meindersma, A.B. Haan, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  66 Citaties (SciVal)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyano-containing ionic liquids for the extraction of aromatic hydrocarbons from an aromatic/aliphatic mixture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen