Cuttings and applications

M. Berg, de, O. Schwarzkopf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)343-355
  TijdschriftInternational Journal of Computational Geometry and Applications
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit