Cutting bubbles using wire-mesh structures : direct numerical simulations

Q.I.E. Segers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

888 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, J.A.M. (Hans), Promotor
  • Deen, Niels G., Co-Promotor
Datum van toekenning24 jun. 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3869-0
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit