Cutting bubbles : discrete bubble modeling of a micro-structured bubble column

D. Jain

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

980 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, J.A.M. (Hans), Promotor
  • Deen, Niels G., Co-Promotor
Datum van toekenning3 mrt 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3787-7
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit