Cut-on, cut-off transition of sound in slowly varying flow ducts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-96
TijdschriftAerotecnica Missili e Spazio
Volume79
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit