Customised wavelets : a technique to analyse intervensions on the (para) sympathetic nerve systeem

R.C.M. Berendsen, P. Andriessen, S.G. Oei, P. Wijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-
Aantal pagina's1
TijdschriftPhysica Medica
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit