Customer journey mining : combining user experience research techniques and data mining to capture a holistic customer journey

F.K. Lehnert

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  Originele taal-2Engels
  Begeleider(s)/adviseur
  • Terken, Jacques M.B., Begeleider
  • Dorrestijn, S.M., Externe begeleider
  Datum van toekenning2 okt 2018
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 2 okt 2018

  Bibliografische nota

  PDEng thesis confidential

  Citeer dit